Gå vidare till www.glansholm.se/karin-tidbeck/ett-upprop-for-avlidna-forfattares-rattigheter-en-e-singel-ur-granta-4